30-01-2016


Chandrasena ondergaat hart-echo

Chandrasena, zijn assistent en zijn dochter

Pastor Chandrasena heeft al enkele maanden hartklachten, morgen vindt een uitgebreid onderzoek plaats...

Al zo'n 6 maanden kwakkelt onze belangrijkste contactpersoon in Sri Lanka met zijn gezondheid. Zijn bloeddruk is veel te laag, waardoor zijn energie-niveau ver onder gebruikelijk zit. Daarnaast zijn zijn cholestorolwaardes veel te hoog.

Het werk in de kerk heeft hij daarom grotendeels uitbesteed aan een assistent-voorganger, en in het kindertehuis van Cherith werken 4 stafleden extra hard. Gelukkig is het werk van Sri LanKids op een normale wijze doorgegaan, maar we maken ons wel zorgen om Chandrasena.

We houden hem in gedachten en bidden hem gezondheid toe! 

Op bovenstaande foto zie je links Chandrasena en rechts zijn assistent-voorganger.