ANBI informatie

srilankids
ANBI Informatie

Sri LanKids is door de Nederlandse overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent onder andere dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Sinds 1 januari 2014 is elke ANBI-instelling verplicht om een aantal gegevens online beschikbaar te stellen. Op deze pagina vindt u deze informatie terug, ook al is het zo dat deze informatie ook op de website verspreid staat. Voor meer informatie over het ANBI-keurmerk kunt kijken op www.anbi.nl .

Naam:

Stichting Sri LanKids

 

Fiscaal nummer:

8114.54.599

 

Contactgegevens: 

Stichting Sri LanKids

Steltloperstraat 35

2623 NN Delft

 

Bestuurssamenstelling:

Peter de Jong, voorzitter

Vanessa de Jong- van Tuijl, secretaris

Paul de Jong, bestuurslid

 

Beleidsplan:

Sri LanKids sponsort met een groep sponsors een groep kinderen, waardoor hun onderwijs is veilig gesteld tot het einde van hun middelbare school. Daarna wordt per geval bekeken of de sponsoring voortgezet kan worden of dat deze wordt beeindigd. Vanuit Nederland worden fondsen naar Sri Lanka overgemaakt, waarna deze in materialen of financiële vergoedingen aan Sri Lankaanse ouders worden doorgegeven. Het beheer in Nederland vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van het genoemde bestuur, in Sri Lanka vindt het beheer plaats onder de verantwoordelijkheid van een voorgangersechtpaar.

 

Beloningsbeleid: 

Geen van de medewerkers in Nederland ontvangt een financiële of materiële beloning voor de werkzaamheden voor de stichting. Dat geldt tevens voor de medewerkers in Sri Lanka. Als er onkosten gemaakt worden in het kader van de werkzaamheden voor de stichting, worden deze uiteraard wel vergoed. Daaronder wordt niet verstaan evt. reizen van medewerkers naar Sri Lanka etc. Dit soort activiteiten worden altijd op eigen kosten betaald. Op deze manier kan een maximum van het geld ten goede komen van de kinderen waarvoor het bedoeld is.

 

Doelstelling:

Stichting Sri LanKids stelt zichzelf ten doel om het welzijn van kinderen en jongeren in Sri Lanka te verbeteren. Zij weet zich hierbij geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus Christus, die omkeek naar kinderen en zwakkeren. 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Zie hiertoe de verschillende jaarverslagen die op de website staan genoemd.

 

Financiële verantwoording:

Zie hiertoe het kopje Financiën op deze website.

De financiële verantwoording over 2017 vind je hier.

De financiële verantwoording over 2016 vind je hier. 

De financiële verantwoording over 2015 vind je hier.